Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Новини и събития

rss

Резултати от проекта

Atanaska Nikolova Развитието на общините в България през последните години е изправено пред сериозни предизвиктелства. Гражданското общество се развива и повишава своите очаквания и изисквания към местната власт. Тя трябва да покаже нови компетенции и да привлече нови ресурси. Именно нуждата от ресурси – финансови, човешки, времеви – е в основата на нарастващия интерес към публично-частните партньорства. Интересът на община Бургас към публично-частните партньорства и желанието на администрацията да придобие нови умения и познания бяха сред мотивите за разработването на проекта "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район
Виж резутати от проекта

Община Бургас

Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост . По икономически потенциал Община Бургас заема второ място сред българските общини. Делът на безработицата e 3,45 % при 7,29 % за шестмесечието на 2009 г.