Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

За контакти

Обратна връзка

Дирекция "Евроинтеграция"
тел. +359 56 907 272
факс. +359 56 907 259
e- mail: eui_depm@burgas.bg

Дирекция "Икономика и стопански дейности"
тел. +359 56 907 260
e- mail: std@burgas.bg

Дирекция "Управление на общинска собственост"
тел. +359 56 84 11 30
e- mail: m_property@burgas.bg