Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Образование

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ И ОБЩЕЖИТИЕ В КВАРТАЛ „МЕДЕН РУДНИК”

Представяне на проекта В училището ще се обучават и тренират около 500 ученика. То ще разполага с 20 класни стаи, 4 кабинета с прилежащи хранилища, кабинети за музика и рисуване, сектор за хранене и спортен сектор. Допълнително са проектирани плувен басейн, спортни зали, фитнес зала и сауна, писта за
лекоатлетическо бягане.
Територията на спортното училище ще бъде подходящо озеленена - въввътрешния двор и по периферията на парцела, както и на плоския покривна училището, с цел създаване на зона за отдих. Предвиждат се и два санитарни възела за хора с увреждания. В северозападната част на парцелае проектирано общежитие със самостоятелен вход. То ще разполага с 36 стаи със самостоятелни санитарни възли и с две студиа. Замислени са и 4 офиса с кухненско оборудване и 4 читални за индивидуално обучение.  
Допълнителна информация Разработен е идеен проект по предварително зададени от общината параметри за изграждане на спортно училище в квартал "Меден рудник". Автомобилният достъп до сградите ще се осъществява чрез ограждащите парцела улици от север и юг, за които е проектирано и наземно паркиране- 32 паркоместа от север и 18 - от юг. 
Инвестиционни възможности • изграждане на плувен басейн;
• изграждане на спортни зали;
• изграждане на открита зона за спорт. 
Индикативна стойност За остойностяване на проекта е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект. 
Подходящи модели на ПЧП Договори включващи проектиране и изграждане;Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне. 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ СГРАДНИЯ ФОНД НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Представяне на проекта Сред проектните идеи за структуриране на публично-частни партньорства в сектор образование на първо място са три училища, намиращи се в комплекс "Славейков" и комплекс "Меден рудник", и една детска градина, които разполагат с плувни басейни, но поради големите разходи за поддръжката им, те не се използват. Сградите имат и спортни зали и съоръжения, а едно от училищата разполага с актова зала, която може да се
използва за конференции. Възможна идея за реализиране на партньорства с частния сектор е свързана с монтиране на фотоволтаични панели на покривите на учебните сгради.
Допълнителна информация В Бургас се намира и едно от трите училища в страната - Техникум по електротехника, в които е въведена специалността "Възобновяеми енергийни източници". Училището разполага с огромен скатен покрив, за който директорът на учебното заведение е заявил, че има необходимост от монтиране на цялостни панели. В капиталовата програма на общината за ремонт на скатни покриви на три училища са заложени 250 хиляди лева. 
Инвестиционни възможности Монтиране на фотоволтаични панели на покривите на учебните сгради на територията на общината.
Индикативна стойност За остойностяване на този проект е необходимо е разработването напредпроектно проучване и на инвестиционен проект. 
Подходящи модели на ПЧП Договори включващи проектиране и изграждане;
Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Представяне на проекта Проектът включва изграждането на обекти на детски градини, както следва: ЦДГ в кв. Банево, ОДЗ в ж.к. Меден Рудник и ОДЗ в к-с БратяМиладинови.
Проектът за изграждането на целодневна детска градина в кв. Банево е в изпълнение на договор 92-0-59/25.06.2009 г., съгласно който сградата на ЦДГ е ситуирана в източната част на урегулиран поземлен имот (УПИ), така че да бъдат максимално запазени съществуващите дървета и асфалтирания  терен за спорт. Обектът ще се състои от административен блок(блок А), включващ също и физкултурен и музикален салон,  кухненски блок, перално и котелно помещение и учебни кабинети, и  градински групи (блокове В и С), а площадките за игра са в  непосредствена близост с градинските групи. ОДЗ №13 "Надежда" в ж.к. Меден Рудник ще се състои от три отделни блока: блок А, състоящ се от4 яслени групи и кухненски блок, блок Б - физкултурно-музикален са-лон и 4 градински групи, специализирани кабинети и пералня и блок В - 4 градински групи и котелно помещение.
ОДЗ №6 ще се намира в к-с Братя Миладинови и ще представлява сграда от сутерен и 2 надземни етажа за 4 групи с деца. Обектът ще съдържа и площадка за игра и озеленена част. Техническият-инвестиционен проект е вече изготвен.
Индикативна стойност  За остойностяване на този проект е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект.
Подходящи модели на ПЧП Договори включващи проектиране и изграждане;Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне.