Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Твърди и специфични отпадъци

ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИ И СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЦИ

Представяне на проекта В сектор твърди отпадъци е възможно реализиране на публично-частнипартньорства в областите сметосъбиране, транспортиране и третиране.  
Инвестиционни възможности Изграждане на завод за третиране на твърди и специфични отпадъци. 
Индикативна стойност За остойностяване на проекта е необходимо е разработването на пред-проектно проучване и на инвестиционен проект. 
Подходящи модели на ПЧП Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне.