Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Представително социологическо изследване на пълнолетното население на град Бургас относно нагласите и мненията за публично- частни партньорства