Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Анализ на европейското законодателство и опит по отношение на ПЧП

Проучване на прилаганото законодателство за ПЧП в страните членки при реализиране на публични проекти

Във връзка с тази дейност е изготвен доклад от Международна Фондация и за Ибероамерика за Публична Администрация и Политики (FIIAPP), който може да свалите в .pdf формат.


Проучване на опита и практиката в европейски държави членки в изпълнението на ПЧП проекти в областта на градска и техническа инфраструктура

Във връзка с тази дейност е изготвен доклад от Международна Фондация и за Ибероамерика за Публична Администрация и Политики (FIIAPP), който може да свалите в .pdf формат.