Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Анализ на публичните услуги в Бургас

Анализ на публичните услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за ПЧП

Доклад с преглед и анализ на публичните услуги, секторите и обектите на територията на Община Бургас, с възможности за прилагане на нормативно признатите форми за ПЧП.