Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Расте интересът към програмата за ПЧП на Община Бургас

вторник, 19 април 2011
Автор: Admin

plus

27 са подадените проекти от началото на годината досега по Програмата за публично-частни партньорства на Община Бургас, финансираща дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на открити вътрешно-квартални, междублокови и алейни пространства. С всяка изминала година интересът към програмата става все по-голям. Постъпилите само до момента проектни предложения са повече отколкото за цялата 2010 г., когато са приети общо 20 проекта и реализирани 16.

Някои от хората, възползвали се от общинската програма за ПЧП през миналата година, кандидастват с нови проекти и през 2011-та. Елена Савова, директор на ЦДГ "Детелина" има два спечелени проекта, а през тази година подава трети. "Това е огромна помощ за детската градина", споделя тя и допълва: "Директор съм тук от 4 години и доколкото ми е известно, дворът не е благоустрояван, откакто е създадена градината през 1975 г. На всички препоръчвам програмата за публично-частни партньорства. Готова съм да помогна на колегите при подготовката на документацията, в случай че имат нужда." През миналата година общо седем детски и учебни заведения в Бургас се възползваха от общинската ПЧП програма, за да облагородят своите дворни пространства.

 

Желание да кандидастват отново по програмата имат и в гр. Българово. По инициатива на местното читалище "Съгласие" през 2010 г. по линията на публично-частните партньорства там е облагородена градската градина. Жители на Българово, които доброволно са участвали и в самите строително-ремонтни дейности, с гордост завяват: "успяхме да превърнем един треволяк в приятна градина с алеи, пейки и открита сцена". Според председателя на читалището В. Йорданова "макар и парите да не са много, те са достатъчно, за да подпомогнат инициативите на гражданите и помагат хубавите неща да се случват". Със спечелен проект по същата програма и жителите на Брястовец са облагородили парка в селото си през 2010-та. Той е стоял занемарен близо 40 години - без ограда, без алеи, посещаван повече от домашни животни, отколкото от хора. В момента паркът е подходящ както за разходка, така и за игра, особено през лятото, когато селото се пълни с деца. През 2011 г. с. Брястовец кандидаства с два нови проекта - за ремонт и изграждане на тротоарни настилки.

Повечето от хората, които подават проекти за ПЧП, са научили за програмата от познати или от интернет. Подробна информация относно условията за участие може да бъде намерена на уебсайта на Общинската агенция за приватизация: oap-bourgas.org или на място в офиса на агенцията на ул. "Конт Андрованти", ет.3 /срещу бившия "НАРМАГ"/. Тези, които веднъж са минали през процедурата, споделят, че тя не е сложна и препоръчват на всеки да кандидаства. Според Йордан Йорданов, инициатор на проект за благоустрояване на околоблоковото пространство в к-с "Славейков", бл. 64, реализиран през 2010 г., осъществените проекти правят програмата все по-атрактивна сред хората: "Всички забелязват положителните промени, минувачите коментират. Създава се естествена конкуренция между входовете и блоковете", споделя той и вярва, че това ще накара повече хора да поемат инициатива. Благодарение на инициативни граждани през 2010 г. са благоустроени пространствата пред два блока в к-с "Славейков" и е ремонтиран тротоарът пред три кооперации на ул. "Гладстон".

За 2011 г. общата сума, предвидена от Община Бургас за финансиране на малки благоустройствени проекти по линията на ПЧП, е 100 000 лева. Сумата, за която може да се кандидаства с един проект, следва да е на стойност между 1 000 и 10 000 лв. При одобрение на проектното предложение 75 % от средствата се осигуряват от Общината, а останалите 25 % са дялово участие на инициаторите - то може да бъде изразено финансово или нефинансово - чрез труд, транспорт, др. Допустими кандидати по програмата са граждани, неправителствени организации, търговски дружества, училищни настоятелства и читалища. За целта те трябва да сформират сдружение /инициативна група/ и с протокола от общото събрание да заявят желанието си за участие, което да подадат в Общинската агенция по приватизация. Ползите от участие в нея са нови или ремонтирани тротоари, пейки, алеи, градинки, паркови пространства, огради и рампи за достъп към сгради.

Програмата за ПЧП на Община Бургас е безсрочна. Проектните предложения се разглеждат и одобряват поетапно. От началото на годината досега са разгледани и одобрени 8 проекта: за благоустрояване на околоблоковото пространство при бл. 455 в ж.к. "Меден рудник", бл. 21 вх. 8 в ж.к. "Изгрев", бл. 15 в ж.к. "Лазур", бл.70 в ж.к. "Славейков", ул. "Пробуда" N 27, ремонтиране на дворните пространства в ЦДГ "Изгрев", ЦДГ "Детелина" и ЦДГ "Моряче".