Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Програма за ПЧП за малки благоустройствени проекти

сряда, 07 януари 2015
Автор: Admin

По инициатива на Община Бургас от няколко години успешно работи Програмата за публично-частно партньорство, която е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на детски площадки и околоблокови пространства. От стартирането на Програмата за ПЧП са реализирани 74 проекта на обща стойност 668 000 лева. Информация за участие в програмата може да бъде намерена в сайта на Общински съвет - Бургас или в офиса на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство, ул."Конт Андрованти" № 1-3, ет. 3, ст. 25, тел. за връзка: 056/840 664