Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Заключителна конференция по проект: "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично- частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район",

понеделник, 03 май 2010
Автор: Admin

plus

На 30 април, 2010г. в зала "Компас", хотел "България" се проведе заключителна конференция по проект: "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично- частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район", Дог. №: А08-14-38-С/ 10.02.2009.
Постигнатите резултати представи зам.-кметът на Бургас Атанаска Николова. На конференцията присъстваха още зам.- кметът Красимир Стойчев, главният архитект на общината Веселина Илиева, Златина Георгиева и Ташо Желев - директори съответно на правната и на дирекцията по общинска собственост, зам.-областните управители Златина Дукова и Златко Димитров, представители на общини от Югоизточен регион, потенциални партньори - представители на бизнеса.
Атанаска Николова припомни как започна изпълнението на проекта - със сформирането на работна група, в която участват Община Бургас, Областна управа, местният парламент, МРРБ и външни експерти. Благодарение на нея бяха създадени условия за качествено изпълнение на предвидените дейности. Работната група ще продължи да съществува, но вече като консултативен орган.
В изпълнение на проекта беше направен анализ на европейското и българското законодателство в областта на ПЧП, за да се идентифицират слабостите и да се изберат най-добрите модели, които да се приложат в Бургас.
Избран беше един пилотен обект, който да се изпълни чрез образцово ПЧП - това е изграждането на спортен комплекс в парк "Изгрев" /ж.к. "Славейков"/. Изготвена е и карта на английски и български език, с редица обекти в нея, които Община Бургас иска да реализира чрез ПЧП. Тя се разпространява сред потенциалните инвеститори.
Направено беше социологическо проучване, което показа, че гражданите и голяма част от бизнеса гледат с недоверие на ПЧП. Тези резултати допълнително мобилизираха Община Бургас да докаже на местните власти у нас и на инвеститорите, че този механизъм е полезен и от него могат да спечелят всички.
Част от проекта беше и осъщественото посещение на делегация от Община Бургас в испанските градове Мадрид и Валенсия. Целта му беше обмяна на опит и установяване на полезни контакти. Като резултат от тази визита името на Бургас се чу сред испанските бизнесмени и група инвеститори го посетиха в края на миналата година.
С днешна дата Община Бургас вече разполага с типови документи и процедурни правила за провеждане на ПЧП, които предоставя на вниманието на всички потенциални инвеститори.
По време на конференцията беше представен изготвеният модел на пилотния обект за ПЧП - спортният комплекс в парк "Изгрев". Консултантите по проекта предложиха два варианта за реализация. Единият е институционална форма на ПЧП по модела ПСЕП /проектиране - строителство - експлоатация - прехвърляне/. Този вариант предвижда създаване на ЕАД, където едноличен собственик е Общината. Предвидени са различни механизми за защита на обществения интерес, например използването на "златна акция", която дава възможност важни решения да се взимат само със съгласието на Общината. Другият вариант за реализиране на пилотния обект за ПЧП е концесионирането.
При всяка от двете възможности се гарантира неприкосновеността на общинската собственост. Тя не може да намалява вследствие на ПЧП и не може да служи като обезпечение на сделки с частни и/или неправителствени организации/партньори.
По време на конференцията се разбра, че тези условия в никакъв случай не трябва да плашат бизнеса, тъй като избраният обект дава прекрасна възможност за възвръщане на вложената инвестиция и реализиране на печалба.
Теренът за бъдещия модерен спортен комплекс в парк "Изгрев" е публична общинска собственост. Размерът му е 23 декара. Разположен е в паркова среда, в непосредствена близост до един от най-големите градски комплекси - "Славейков". Мястото е с добри възможности за комуникация с другите части на Бургас. Има възможност под терена да се направи подземен паркинг.
Общината има изискване там да бъде построен един завършен комплекс за спорт и отдих. На терена трябва да има плувни басейни - с олимпийски размери и за обучение на деца. В парцела има място за изграждане на малки зали за различни други спортове, за боулинг и атракции. Може да се изгради и малък хотелски комплекс за гостуващи спортисти и за публиката на бъдещите състезания, заведение за хранене, детска сладкарница.Още снимки