Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Конференция „Публично-частните партньорства - предизвикателства и възможности за българските общини", 23 – 25 февруари 2010 г.

понеделник, 01 март 2010
Автор: Admin

plus

Община Бургас беше символичен домакин на конференция-семинар на тема "Публично-частните партньорства - предизвикателства и възможности за българските общини". В нея участват над 120 представители на бизнеса, банките, неправителствения сектор, експерти от Испания и Чехия, ръководители на местни администрации от цялата страна, сред които областни и заместник-областни управители, кметове и заместник-кметове.
Конференцията в Несебър бе открита от кмета на Бургас Димитър Николов. Участниците бяха приветствани още от заместника му Атанаска Николова и Ева Поведано - търговски и икономически съветник към посолството на Кралство Испания в България.
Зам.-кметът на Община Бургас Атанаска Николова представи резултатите от изпълнението на проекта "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни ПЧП в община Бургас и Югоизточния планов район", спечелен по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос I "Добро управление".
По време на пленарните сесии на конференцията бяха представени опитът на Испания, Чехия и България в реализацията на ПЧП, възможностите за реализиране на ПЧП според българското законодателство.
Паралелно с пленарните сесии протече и специализирана борса, на която представители на общините обсъдиха с представители на бизнеса свои проекти, идеи и потребности за реализиране на ПЧП.

 

 

Free Web Directory
Including Бизнес Resources, Offer automatic, instant and free directory submissions.


Още снимки