Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Обучение на представителите на общинската и държавната администрация за прилагане на механизъм за публично- частни партньорства

понеделник, 15 март 2010
Автор: Admin

plus

В периода 4 - 13 март, 2010г. се проведоха три обучения и бяха обучени 61 представители на общинската администрация и общинския съвет на гр. Бургас, Община Варна и общините от Югоизточния планов регион и общинските съвети на общините.
По време на обучението бяха разгледани процеса на цялостно управление и реализиране на ПЧП на общинско ниво, постигайки ефективен баланс между теорията и практиката и създавайки реални предпоставки за доразвитие и усъвършенстване на обучаваните.
Участващите в обучението демонстрираха засилен интерес по темата за публично-частното партньорство и активно дискутираха с експертите реални казуси от практиката при реализиране на ПЧП на местно и регионално ниво.
В рамките на обучението бяха засегнати теми като идентифицирането, формализирането, финансирането, управлението и реализирането на ПЧП, конкретни фактори, обуславящи необходимостта от ПЧП и предимства произтичащи в процеса на работа. Експертите представиха резултатите от проведените анализи и проучвания, както и разработения конкретен пилотен модел. Разгледани бяха европейски практики в сферата на нормативната уредба и реалната реализация на ПЧП в Гърция, Испания, Чехия, Италия, Словения, Португалия.
Последните дни бяха насочени към практическата част на обучението, като чрез провокиращи дискусии и реални казуси се постигна по-доброто усвояване и реализиране на процеса на публично-частното партньорство на местно ниво.
Файлове и ресурси