Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Местните власти поискаха закон за публично-частните партньорства

петък, 18 юни 2010
Автор: Admin

plus

"Да бъде създаден специализиран закон за публично-частни партньорства като една от най- ефективните антикризисни мерки". Около тази позиция се обединиха днес в парламента участниците в кръгла маса "Законодателни инициативи за насърчаване на ПЧП в България".

Тя се организира от Сдружението на общините от Югоизточен регион, евродепутатът Илияна Иванова и е по инициатива на общините Бургас и Стара Загора.

Символичен домакин на срещата бе кметът на Бургас Димитър Николов, който откри форума.

"Липсата на закон е една от причините да не се използва достатъчно потенциала на ПЧП. За 2 години община Бургас успя да реализира 3 такива проекта и затова нашето желание е с тази среща да отключим потенциала и енергията на тази успешна форма", заяви Николов.

Във форума участваха български народни представители, италианският евродепутат Антонио Канчан, експерти от МС и министерството на финансите, областни и зам. областни управители, представители на бизнеса, на общините Русе, Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора, председателят на Общински съвет Бургас Снежина Маджарова и др.

Модератор на кръглата маса бе зам.-областният управител на Бургас - Златина Дукова, а съмодератори и основните инициатори на форума - зам.-кметовете на Бургас и Стара Загора Атанаска Николова и Велизар Балабанов.

Участниците във форума се обединиха около финален документ, в който освен създаването на закон за ПЧП, поискаха да имат свои представители в създадената работна група за подготовката му.

Присъстващите мотивираха общата си позиция с отговорността, която местните власти носят по отношение предоставянето на качествени публични услуги и изграждането на модерна инфраструктура, нарастващите очаквания на обществото и в същото време ограничения публичен ресурс.

Трудностите, пред които са изправени българските общини в условията на криза и необходимостта от интегриране на различни инструменти за постигане на местните приоритети и цели, са част от мотивите за общото им предложение за изработването на закон за ПЧП.

Финалният документ ще бъде входиран в Министерски съвет и Сдружението на общините в България.

Колеги, прилагаме ви финалния документ от кръглата маса:

ФИНАЛЕН ДОКУМЕНТ от кръгла маса

"ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ"
18.06.2010г., Народно събрание на Република България

Ние, участниците в кръгла маса на тема "ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ",

Имайки предвид:

- отговорността на местните власти да предоставят качествени публични услуги, изграждат модерна инфраструктура и гарантират високо качество на живот на гражданите;

- нарастващите потребности и очаквания на обществото и в същото време ограничения публичен ресурс;

- трудностите, пред които са изправени българските общини в условията на икономическа и финансова криза;

- необходимостта от интегриране на различни инструменти за постигане на местните приоритети и цели;

- опита, натрупан от общините в България при реализиране на проекти и инициативи в обществен интерес чрез публично - частни партньорства;

- водещата роля на местните власти в постигане на приоритетите на Кохезионната политика на Европейския съюз и постигане на балансирано териториално развитие на принципа на партньорство на всички нива.

изразяваме нашата позиция в подкрепа на:

1. Създаване в кратки срокове на специализиран закон за публично - частни партньорства, който да осигури благоприятна среда за развитието на отношенията между публичния и частния сектор, като една от най-ефективните и ефикасни антикризисни мерки.

2. В бъдещия закон да залегнат принципи, които да гарантират публичност, прозрачност, равнопоставеност, конкурентна среда и защита на публичния интерес.

3. В създадената работна група за подготовка на бъдещия закон да бъдат включени представители на общините, което ще гарантира отразяване на интереса на местните власти, като основни участници в осъществяването на публично- частни партньорства.

4. Работна група да участва активно в процеса на преразглеждане и промяна на нормативната уредба, касаеща потенциални сектори за реализация на публично - частни партньорства (воден сектор, отпадъци, енергийна ефективност) и тази, регламентираща взаимодействието между бизнеса и публичната власт (ЗОП, Закон за концесиите, ЗОС и др.).