Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

"Публично- частни партньорства при инвестиране в Централна и Източна Европа"

неделя, 18 април 2010
Автор: Admin

plus

Публично- частното партньорство е взаимодействие между публичния и частния сектор за изпълнението на определен проект или услуга традиционно изпълняван от публичния сектор. ПЧП приема, че и двете страни имат определени преимущества при изпълнението на специфични задачи. Когато всеки един от партньорите изпълнява това, в което е най- добър, обществените услуги и инфраструктура могат да се реализират по- най ефективен начин. Поради тази причина основната цел на ПЧП е да структурира взаимодействието между страните, така че рисковете да се носят от тези, които са по- добри в управлението им и добавената стойност да се постигне, чрез компетенциите и управлението на частния сектор.

Между 12 и 14 Април 2010 представители на Дирекция
"Евроинтеграция" в Община Бургас участваха в четиринадесетия подред уъркшоп посветен на публично- частните партньорства при инвестиции в страните от Централна и Източна Европа организиран от Международния тренировъчен център за местни власти, в партньорство с Институт за обучения и изследвания на Обединените нации.

Темата: Уъркшоп "Публично- частните партньорства при Инвестиции в Централна и Източна Европа" бе организиран с цел да се идентифицират:
• структури на ПЧП, съвместимост и фактори на успеха;
• законови и регулаторни структури;
• финансови и икономически фактори на ПЧП;
• Работния език на уъркшопа беше английски и бе безплатен - всички разходи бяха покрити от организаторите.