Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Нови тротоари, градинки и пейки с общинската програма за ПЧП

четвъртък, 10 февруари 2011
Автор: Admin

plus

 
Расте интересът на бургазлии към Програмата за публично-частно партньорство на малки благоустройствени проекти на Община Бургас. По време на обществените обсъждания на бюджета за тази година, провели се във всички квартали и неселени места на територията на общината, присъстващите граждани сами поискаха повече информация за условията и възможностите за кандидатстване по програмата.
Само за миналата година бяха одобрени за изпълнение по програмата 18 проекта на обща стойност около 120 000 лв. Напълно обновени бяха настилките и парапетите в ЦДГ "Радост", ЦДГ "Здравец", двора в ЦДГ "Детелина", спортните площадки и пясъчници в ЦДГ "Моряче", ЦДГ 30 в "Изгрев", детска площадка в ОУ "Найден Геров" и тротоарите на ул. "Гладстон". Облагородени бяха и пространствата пред блокове 16 и 64 в к-с "Славейков" и площадката пред блок 75 в "Лазур", както и паркът в с. Брястовец и градската градина в Българово.
Програмата за ПЧП на Община Бургас е безсрочна и е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на открити вътрешно-квартални, междублокови и алейни пространства. Това включва ремонт на тротоари и бордюри, детски площадки, изграждане на огради и рампи за достъп до входа на сградата. Освен това гражданите могат да кандидатстват и за облагородяване на градинките пред жилищните блокове и монтаж на нови пейки.
За да бъде одобрен един обект, той трябва да е общинска собственост, а дейностите да бъдат на стойност от 1000 до 10 000 лв. 75 % от тях осигурява Община Бургас, а останалите 25 % са дялово участие от страна на инициаторите на проекта, което може да бъде изразено финансово или нефинансово - труд, транспорт и др.
По програмата могат да кандидатстват, както инициативни граждани, така и НПО, търговски дружества, училищни настоятелства и читалища. За целта те трябва да направят сдружение /инициативна група/ и с протокола от общото събрание да заявят желанието си за участие, което да подадат в Общинската агенция по приватизация и ПЧП на ул. "Конт Андрованти", ет.3 /срещу бившия "НАРМАГ"/.
Ползите от участие в програмата са облагородяване на пространствата пред жилищните блокове и превръщането им в уютно и привлекателно място за живеене. Освен всички други плюсове, влагането на лични средства или труд стимулира опазването им, а също и активността на гражданите.