Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

"Публично- частни партньорства при инвестиране в Централна и Източна Европа"

неделя, 18 април 2010

Публично- частното партньорство е взаимодействие между публичния и частния сектор за изпълнението на определен проект или услуга традиционно изпълняван от публичния сектор. ПЧП приема, че и двете страни имат определени преимущества при изпълнението на специфични задачи. Когато всеки един от партньорите изпълнява това, в което е най- добър, обществените услуги и инфраструктура могат да се реализират по- най…


Обучение на представителите на общинската и държавната администрация за прилагане на механизъм за публично- частни партньорства

понеделник, 15 март 2010

В периода 4 - 13 март, 2010г. се проведоха три обучения и бяха обучени 61 представители на общинската администрация и общинския съвет на гр. Бургас, Община Варна и общините от Югоизточния планов регион и общинските съвети на общините.По време на обучението бяха разгледани процеса на цялостно управление и реализиране на ПЧП на общинско ниво, постигайки ефективен баланс между теорията и практиката и създавайки реални…


Конференция „Публично-частните партньорства - предизвикателства и възможности за българските общини", 23 – 25 февруари 2010 г.

понеделник, 01 март 2010

Община Бургас беше символичен домакин на конференция-семинар на тема "Публично-частните партньорства - предизвикателства и възможности за българските общини". В нея участват над 120 представители на бизнеса, банките, неправителствения сектор, експерти от Испания и Чехия, ръководители на местни администрации от цялата страна, сред които областни и заместник-областни управители, кметове и заместник-кметове.…